Fijnesteyn » Specials » Blauwe tram
Kennis is het licht van de geest...

De Blauwe Tram, tram romantiek uit vervlogen tijden!

De Blauwe Tram vervult in de periode van 1924 tot 1961 een buitengewoon belangrijke rol in het openbaar vervoer in het gebied van Den Haag tot Leiden, van Leiden naar Katwijk en naar Noordwijk en van Leiden tot Haarlem. Ook de lijnen van Amsterdam via Haarlem naar Zandvoort en van Amsterdam naar Waterland genoten een grote bekendheid. De Blauwe Tram was geliefd bij het publiek en we kunnen de Blauwe Tram vergelijken met de vandaag de dag zoveel besproken "Light Rail" systemen. Rij mee en geniet!

Light Rail avant la lettre

De Blauwe Tram werd geëxploiteerd door de Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg Maatschappij, kortweg de NZH, te Haarlem. Gedurende de bijna 40 jaar van haar bestaan heeft "De Blauwe" zoals zij liefkozend werd genoemd geschiedenis geschreven.


Goed beschouwd is het buitengewoon jammer dat de Blauwe Tram in de jaren '50 en '60 werd verdrongen door de bus en de auto, vandaag de dag is er immers grote behoefte aan een vergelijkbaar openbaar vervoersysteem getuige de vele plannen voor nieuwe Light Rail verbindingen. Was het lijnennet gespaard gebleven dan zouden er nu veel minder kosten gemaakt dienen te worden om nog maar te zwijgen over de energie die verspild wordt aan alle politieke discussies en bestuurlijke rompslomp!

Modernisering

Bij het afscheid van de Blauwe Tram liepen de emoties indertijd hoog op maar het mocht niet baten, de NZH ging mee in de vaart der volkeren en koos voor modernisering in een andere vorm, alle lijnen werden voortaan geëxploiteerd met autobussen.
Die waren goedkoper en konden flexibeler worden ingezet. Deze special is een eerbetoon aan de Blauwe Tram, we bespreken de gloriedagen en wel en wee in een serie artikelen die elke lijn afzonderlijk behandelen aan de hand van veel authentieke foto's en historisch verantwoorde wetenswaardigheden. Laat u meevoeren in de wereld van "De Blauwe", onvervalste tramromantiek!
Schrijf mee!